You are here

Kvalitetssikring

Vi sikrer, at jeres oversættelser er af højeste kvalitet.

Et par ekstra øjne sammenholder kildeteksten med oversættelsen og tjekker præcision og stil samt grammatik, stavning og konsekvens.

Med CLS Communication som partner får du: 

  • Retningslinjer for stil følges konsekvent
  • I modtager en finpudset oversættelse, der er klar til brug
  • Vi tilbyder også kvalitetssikring af kundernes egne oversættelser

Kontakt os og lad os tale om jeres projekt