You are here

Desktop publishing-service

Sæt ordene ind i det rette format.

Vi omdanner jeres tekster til fuldt printklare dokumenter og tager os af alt fra opsætning til satskorrektur.

  • CLS Communication håndterer alle typer formateringsprojekter
  • I modtager fuldt printklare dokumenter
  • Jeres arbejde bliver lettere, når I ikke skal arbejde med flere forskellige underleverandører

Kontakt os og lad os tale om jeres projekt