You are here

Dokumenter til bioteknologi

Nye biotek-produkter og vacciner skal igennem alle kliniske forsøgsfaser, før de kan komme på markedet.  CLS' medicinske oversættere er eksperter inden for bioteknologi og sikrer med hjælp fra skræddersyede processer og sprogteknologier, at jeres indhold er i  overensstemmelse med kravene fra FDA, EU og lokale myndigheder.

CLS tilbyder tekstforfatning, tekstredigering, oversættelse og korrekturlæsning, der overholder jeres videnskabelige, regulatoriske og sproglige kriterier. Vi producerer tekster, der opfylder alle myndighedskrav og deadlines, uanset om der er tale om klinisk forskning, ansøgninger til myndigheder, myndighedskrav eller marketing. 

CLS Communications kvalitetsstyringssytemer er certificeret i henhold til ISO 9001:2008 og EN 15038:2006.

Vi kan bl.a. tilbyde hjælp til følgende teksttyper:

 • Sagsbehandlingsdokumenter
 • Common Technical Documents (CTDs)
 • Datablade
 • Instrukser
 • Electronic Common Technical Documents (eCTDs)
 • Breve fra etiske komitéer
 • Samtykkeerklæringer
 • Brochurer
 • Master batch-fortegnelse
 • Indlægssedler
 • Patenter
 • Patientinformation
 • Spørgeskemaer
 • Protokoller
 • Protokolsynopser
 • Standard operating procedure (SOP) og Manufacturing Process Descriptions
 • SPL/PIM labelling
 • Resuméer af produktkarakteristika

Kontakt os for flere oplysninger

Tilbage til forsiden